رفتن به مطلب
c.calistio

فقط با یک سوال جواب بده

پست های پیشنهاد شده

اره خوبه ولی مگه دولت میذاره؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

لعنت به امروز فردا امتحان دبیر مدرسه و همشون -_- کسی نظرش غیر اینه؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مگه کسی میتونه نظرش غیر این باشه؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مگه تو همیشه تعطیل نیستی؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

انصافا مدرسه و امتحان حرام نیستن؟:/

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

چرا نباید باشن وقتی چرت تر از امتحان و مدرسه نداریم؟|:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

چرا باید باشن دقیقا؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

چون کمتر میتونیم گوشی دست مون بگیریم و باید خر بزنیم؟|:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تو گوشی برای چیته؟|:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اول تو بگو گوشی برا چیته؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ب تو چه انا گوشی واسه چیشه؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خداوند اسپم چه شده ک بر بندگان کم اسپم خود نظر کرده ای؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

هوممم! به توچه نوبچه قناری اسپمر؟ :|

  • Thanks 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مگه اون موقع دعوا نمیکردید؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

همون موقعی که بحث گوشی من شروع شد؟/:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

الان بگم تبلته چی میشه؟|:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×